Kde sa dajú použiť využiť vyhrievacie/vykurovacie káble na potrubie?

 • Systém ochrany potrubia pred zamrznutím sa dá použiť v komerčných aj bytových stavbách
 • V domácnostiach – ochrana pred zamrznutím kovového aj plastového vodovodného potrubia, tam kde nie sú trvale vykurované priestory – pivnice, pôjdy, vyústenia vŕtaných studní, pivničné a suterénne vodomery, hlavné uzávery, tlakové a expanzné nádoby v nevykurovaných priestoroch.     
 • Bytová a komerčná výstavba TZB ochrana vonkajšieho potrubia vody a kanalizácie, ohrev potrubia požiarnej vody, suterénne parkoviská
 • Rekreačné a sezónne objekty – ochrana potrubia a vodných zariadení – čerpadlá, tlakové nádoby
 • Priemysel – rozmrazovanie potrubia – zamrznutej vody -  ohrev potrubia na betonárkach, vonkajších rozvodoch
 • Poľnohospodárstvo ochrana rozvodov vody pred zamrznutím v potrubí a napájačkách a dojárňach
 • Chladiarenstvo ohrievanie odvodných kanálov kondenzátu

Prečo použiť k ochrane potrubia pred zamrznutím vyhrievacie/vykurovacie káble?

 • Rýchle, jednoduché a 100% spoľahlivé riešenie
 • Ochrana potrubia pred zamrznutím do -40 °C
 • Automatická funkcia, úsporná prevádzka je zaistená termostatom
 • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s potrebným temperovaním alebo inou ochranou
 • Možnosť použitia vo vlhkom prostredí
 • Široký sortiment dĺžok pre všetky potrubia